Jeppe Ladefoged

okt 122018
 

Vores naboer i Vesterled Grundejerforening har inviteret til et informationsmøde hvor medlemmer af Grundejerforeningen Grønneled også er velkomne til at deltage.

Emnerne for mødet relaterer til områder der påviker begge Grundejerforeninger, men er specifikt taget op med henblik på at adressere kommunens ageren i forhold til alle grundejerforeninger i området.

Agenda for mødet:
– Ældrecenter i Vesterledparken
– Boligbyggeri på Banemarksvej
– Letbane Stationsforplads Kirkebjerg
– Byggeprojekter i Kirkebjerg.

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30

Teatersalen på Brøndbyvester Skole
Krogagervej 34, 2605 Brøndby (kort)

jul 192018
 

Jeg har skrevet til et par forskellige fiberselskaber som leverer til private for at finde ud af hvad der kan leveres i området.fiber
Nogle af dem kan også levere via kabel-tv (antennestik) og via telefonstik.
Her er svar fra dem:

Svar fra Hiper:
Internet via fiber kan leveres på 213 ud af 220 adresser.
Internet via kabel-tv (antennestik) kan leveres på 183 ud af 220 adresser.
Internet via telefonstik er ikke checket.

Svar fra Gigabit:
Hele området er Dong-fiber (nu TDC) så alle burde kunne få.
De enkelte adresser er ikke checket.

Svar fra Waoo/Fibia:
Har ikke svaret på henvendelsen.
Opdatering 27/7-18 (efter 2 uger):
“Tak for din interesse for at få fibernet til dit område og for at blive fiberambassadør. Vi har ikke mulighed for at etablere fibernet i dit område lige nu, og derfor kan vi desværre ikke tilbyde dig at blive fiberambassadør.”

Ud over disse findes der også andre udbydere.
Kig evt. Energistyrelsens side Tjek dit net for at se hvad der kan leveres.

maj 312018
 

Miljøreglerne:
Ved generalforsamlingen d. 19/3-2014 blev miljøreglerne taget op til revurdering. Specifikt ordlyden ang. helligdage og tidsrummet for benyttelse af motoriserede haveredskaber.
Der var 2 forslag til ændring af §7 i miljøreglerne. Begge blev forkastet pga. tidsrummet, hvilket også gjorde at “helligdags problematikken” blev forkastet.
Derfor står miljøreglerne uændrede, og der har ikke efterfølgende været indbragt forslag til ændring af vedtægterne.
Hverken fra bestyrelsen (som kom med det ene af de 2 forslag) eller foreningens medlemmer.

Baggrund for “Helligdage”:
Vi er som udgangspunkt en grundejerforening og registreret hos kommunen og i CVR registeret som sådan.
Vores ansvarsområde hører under kommunen, og vi er autoriseret af samme. Det er dermed kommunen, som vores mydighed, der bestemmer om søndag er en helligdag.
Vi har derfor kontaktet kommunen, og de definerer IKKE søndag som en helligdag (se links herunder), og derfor gør vi det som grundejerforening heller ikke.
I alt materiale fra kommunen benyttes udtrykket “Søn- og helligdage”.
Adspurgt, er kommunen ikke i stand til at gøre undtagelser for anerkendte trossamfund og menigheder i Danmark.
Endvidere er vi som minimum bundet af de miljøregler der gælder for kommunen, og kan ikke stille os selv bedre end dem.

Medlemmerne af grundejerforeningen er velkomne til at foreslå en vedtægtsændringer, som det er beskrevet i grundejerforeningens vedtægter under §10.
De vil så blive behandlet på lige demokratiske vilkår som alle andre vedtægts ændringer.

Links:
Miljøreglerne samt grundejerforeningens vedtægter findes her
Kommunens brug helligdags betegnelser kan bl.a. findes her (under Busser og Flextur)

apr 062018
 

Vesterled Grundejerforening holder loppemarked igen i år.

Det afholdes søndag den 3. juni. kl. 10-15 på “Stævnet”
(Fodboldbanen mellem Ragnesminde Alle og Vesterleds Alle).

Se dokument herunder.
Ved spørgsmål står der kontaktoplysninger i dokumentet.

pdf

feb 112018
 

Grundejerforeningens årlige fastelavnstøndeslagning havde i år 60 super flot udklædte børn tilmeldt. Herudover tillige nogle voksne – det er super cool ☺

Til trods for en kold vind, – men heldigvis hverken sne eller regn, blev der slået til tønderne. Sædvanen tro blev de stores tønde hurtigst slået ned. Derefter blev de mellemste færdige, mens de mindste kæmpede en brav kamp med at slå deres tønde ned. Da alle tønder var slået ned, var det tid til at kåre henholdsvis Kattekonge, kattedronning og Bundkonge. Sidst men ikke mindst blev også de bedst udklædte præmieret. Der var så mange flotte udklædninger at vælge imellem, at det som de seneste år, er utrolig svært at vælge!

2018 De mindste (0-4 år) De mellemstore (5-8 år) De store (9 år – op)
Kattekonge Olivia Rothberg-Hansen Tristan Sjøholm Søren Frederiksen
Kattedronning Luna Hammarsberg Sylvester Larsson Elina Sofia Meilstrup
Bundkonge Aliyah Arshan Julius Kemezys Nicklas Rothberg-Hansen
Bedst udklædte Caroline Christoffersen Buster Larsson Merle D. Jakobsen
apr 192017
 

Kommunen har i dag flyttet et borgermøde frem pga. eksterne omstændigheder.
Borgermødet er en høring om de lokalplan forslag der dækker letbanen og dagligvarebutikken.

Det bliver torsdag d. 20/4-2017, kl. 18:00 i Teatersalen, Brøndby Vester Skole.
Krogagervej 34, 2605 Brøndby (kort)

Så hvis du/i har lyst til at give jeres personlige mening tilkende over for kommunen ang. Grønneled området, så er det i morgen det kan ske.

Dokumenterne nedenfor informerer om hvilke anbefalinger Grundejerforeningen Grønneled, og dermed vejgruppen, valgte at præsentere for kommunen d. 17/4-2017.

Dokument udsendt til samtlige parceller:
Brev til Grønneled om trafik
pdf

Dokument som beskriver hvilke anbefalinger vejgruppen er kommet med:
Vejgruppe anbefalinger
pdf

Dokument som er sendt til samtlige respondenter:
Brev ang. vejgruppen
pdf