okt 122018
 

Vores naboer i Vesterled Grundejerforening har inviteret til et informationsmøde hvor medlemmer af Grundejerforeningen Grønneled også er velkomne til at deltage.

Emnerne for mødet relaterer til områder der påviker begge Grundejerforeninger, men er specifikt taget op med henblik på at adressere kommunens ageren i forhold til alle grundejerforeninger i området.

Agenda for mødet:
– Ældrecenter i Vesterledparken
– Boligbyggeri på Banemarksvej
– Letbane Stationsforplads Kirkebjerg
– Byggeprojekter i Kirkebjerg.

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30

Teatersalen på Brøndbyvester Skole
Krogagervej 34, 2605 Brøndby (kort)

jul 192018
 

Jeg har skrevet til et par forskellige fiberselskaber som leverer til private for at finde ud af hvad der kan leveres i området.fiber
Nogle af dem kan også levere via kabel-tv (antennestik) og via telefonstik.
Her er svar fra dem:

Svar fra Hiper:
Internet via fiber kan leveres på 213 ud af 220 adresser.
Internet via kabel-tv (antennestik) kan leveres på 183 ud af 220 adresser.
Internet via telefonstik er ikke checket.

Svar fra Gigabit:
Hele området er Dong-fiber (nu TDC) så alle burde kunne få.
De enkelte adresser er ikke checket.

Svar fra Waoo/Fibia:
Har ikke svaret på henvendelsen.
Opdatering 27/7-18 (efter 2 uger):
“Tak for din interesse for at få fibernet til dit område og for at blive fiberambassadør. Vi har ikke mulighed for at etablere fibernet i dit område lige nu, og derfor kan vi desværre ikke tilbyde dig at blive fiberambassadør.”

Ud over disse findes der også andre udbydere.
Kig evt. Energistyrelsens side Tjek dit net for at se hvad der kan leveres.

maj 312018
 

Miljøreglerne:
Ved generalforsamlingen d. 19/3-2014 blev miljøreglerne taget op til revurdering. Specifikt ordlyden ang. helligdage og tidsrummet for benyttelse af motoriserede haveredskaber.
Der var 2 forslag til ændring af §7 i miljøreglerne. Begge blev forkastet pga. tidsrummet, hvilket også gjorde at “helligdags problematikken” blev forkastet.
Derfor står miljøreglerne uændrede, og der har ikke efterfølgende været indbragt forslag til ændring af vedtægterne.
Hverken fra bestyrelsen (som kom med det ene af de 2 forslag) eller foreningens medlemmer.

Baggrund for “Helligdage”:
Vi er som udgangspunkt en grundejerforening og registreret hos kommunen og i CVR registeret som sådan.
Vores ansvarsområde hører under kommunen, og vi er autoriseret af samme. Det er dermed kommunen, som vores mydighed, der bestemmer om søndag er en helligdag.
Vi har derfor kontaktet kommunen, og de definerer IKKE søndag som en helligdag (se links herunder), og derfor gør vi det som grundejerforening heller ikke.
I alt materiale fra kommunen benyttes udtrykket “Søn- og helligdage”.
Adspurgt, er kommunen ikke i stand til at gøre undtagelser for anerkendte trossamfund og menigheder i Danmark.
Endvidere er vi som minimum bundet af de miljøregler der gælder for kommunen, og kan ikke stille os selv bedre end dem.

Medlemmerne af grundejerforeningen er velkomne til at foreslå en vedtægtsændringer, som det er beskrevet i grundejerforeningens vedtægter under §10.
De vil så blive behandlet på lige demokratiske vilkår som alle andre vedtægts ændringer.

Links:
Miljøreglerne samt grundejerforeningens vedtægter findes her
Kommunens brug helligdags betegnelser kan bl.a. findes her (under Busser og Flextur)

apr 192017
 

Kommunen har i dag flyttet et borgermøde frem pga. eksterne omstændigheder.
Borgermødet er en høring om de lokalplan forslag der dækker letbanen og dagligvarebutikken.

Det bliver torsdag d. 20/4-2017, kl. 18:00 i Teatersalen, Brøndby Vester Skole.
Krogagervej 34, 2605 Brøndby (kort)

Så hvis du/i har lyst til at give jeres personlige mening tilkende over for kommunen ang. Grønneled området, så er det i morgen det kan ske.

Dokumenterne nedenfor informerer om hvilke anbefalinger Grundejerforeningen Grønneled, og dermed vejgruppen, valgte at præsentere for kommunen d. 17/4-2017.

Dokument udsendt til samtlige parceller:
Brev til Grønneled om trafik
pdf

Dokument som beskriver hvilke anbefalinger vejgruppen er kommet med:
Vejgruppe anbefalinger
pdf

Dokument som er sendt til samtlige respondenter:
Brev ang. vejgruppen
pdf

feb 112017
 

Brøndby kommune har en udmærket hjemmeside hvor man kan afmelde problemer med fx fortov.
De har desuden lavet en App til både iPhone og Android hvor man også kan tage billeder.
Jeg har selv brugt App’en en enkelt gang og problemet (i dette tilfælde nogle glasskår som havde ligget længe) blev fjernet på under 1 uge.
Man kan også se status når man har anmeldt et problem via App’en.
Link til “Giv et praj” hjemmeside
Link til App (App Store er til Apple og Google Play er til Android)

Jeg har hørt at nogle af matriklerne i området har problemer med affaldsbeholderne.
Hvis man har en defekt beholder (fx en revne eller et knækket låg) kan dette anmeldes direkte hos Renoweb på følgende link:
Renoweb Brøndby

jan 192016
 

Kære grundejere

Som man måske allerede har set er der sat skilte op i vores område “NABOHJÆLP”.
Skiltene er opsat ved indgang til vores område for hver ende af Folemarksvej, Grønnemarksvej og Hedegrænsen.
Skiltene kan ikke forhindre indbrud eller indbrudsforsøg.

Derfor, TILMELD JER NABOHJÆLP.

mvh Bestyrelsen

Vejledning til oprettelse på Nabohjælp kan hentes her.
Den er tidligere omdelt på papir, men ligger nu også på hjemmesiden.
pdf

dec 132015
 

Vi nærmer os jul og nytår som er populære tidspunkter for indbrud.
Mange har nogle feriedage op til jul og det er en oplagt mulighed for at forbedre indbrudssikringen på sin bolig.
Bolius har mange gode artikler omkring indbrudssikring som bl.a. denne artikel.

Grundejerforeningen vil endnu engang opfordre til at tilmelde sig Nabohjælp hvis man ikke allerede er det.
Med i pakken følger bl.a. et klistermærke til postkassen.
Hvis det kan forhindre bare et enkelt indbrud er de 5 minutter det tager at tilmelde sig og sætte et klistermærke op givet godt ud.

nabohjaelp

dec 132015
 

Det er tilsyneladende muligt at få fiber i området.
Jeg har selv bestilt en forbindelse på 1000/1000mbit (meget hurtigt) som skulle komme op at køre i uge 51.
Udbyderen er Gigabit som leverer en fiber baseret på TDC.
Jeg har ikke kunne finde noget information om TDC selv leverer fiber i området, men Gigabit bruger deres forbindelse.

Jeg har checket lidt tilfældige adresser i grundejerforeningens område og der har alle kunne få det.
Installationen involverer noget gravearbejde i have og fortov.

Links:
Check din adresse hos Gigabit her
Check evt. hvad du ellers kan få leveret på bredbånd.dk her (vælg forbindelses type i toppen af siden)

fiber

Opdatering:
Se evt. under links for forskellige leverandører i området da der er kommet andre til siden.

jun 112014
 

Her kan man printe en kalender med datoer for afhentning storskrald, papir, glas osv for ens egen addresse hvor afhentningstider for den nye affaldsordning er på.
Linket er også lagt ind under “Information” – “Links” ligesom sms/email påmindelsen.