jun 252014
 

Finn Mortensen er fratrådt som bilagskontrollant og bliver erstattet af Lisbeth Rosenberg som tilligere var bilagskontrollant suppleant.
Ny bilagskontrollant suppleant i stedet for Lisbeth Rosenberg er Jonas Hammarberg.
De er valgt 19. marts 2014.

Siden med bestyrelsen er også opdateret her.