apr 192017
 

Kommunen har i dag flyttet et borgermøde frem pga. eksterne omstændigheder.
Borgermødet er en høring om de lokalplan forslag der dækker letbanen og dagligvarebutikken.

Det bliver torsdag d. 20/4-2017, kl. 18:00 i Teatersalen, Brøndby Vester Skole.
Krogagervej 34, 2605 Brøndby (kort)

Så hvis du/i har lyst til at give jeres personlige mening tilkende over for kommunen ang. Grønneled området, så er det i morgen det kan ske.

Dokumenterne nedenfor informerer om hvilke anbefalinger Grundejerforeningen Grønneled, og dermed vejgruppen, valgte at præsentere for kommunen d. 17/4-2017.

Dokument udsendt til samtlige parceller:
Brev til Grønneled om trafik
pdf

Dokument som beskriver hvilke anbefalinger vejgruppen er kommet med:
Vejgruppe anbefalinger
pdf

Dokument som er sendt til samtlige respondenter:
Brev ang. vejgruppen
pdf

jun 262012
 

En letbane skal understøtte vækst og udvikling i regionen og kommunen.
Hovedstadsregionen – og ikke mindst omegnskommunerne – spiller i disse år en central rolle for væksten i dansk økonomi. Mobilitet og fremkommelighed samt adgang til arbejdskraft er vigtige forudsætninger i denne sammenhæng. En kommende letbane langs Ring 3 vil skabe en bedre trafikal forbindelse på tværs af regionen og dermed understøtte væksten.
En letbane er en moderne udgave af en sporvogn. Den tilbyder god komfort og korte rejsetider, og den vil være et attraktivt alternativ til bil. Den kører mest på sit eget areal, så den kommer hurtigt frem, og den støjer mindre end de busser, den erstatter.
Brøndby Kommunes beboere og virksomheder vil kunne drage stor fordel af, at den kommende letbane kommer til at gå igennem kommunen. Adgangen til erhvervsområder forbedres mærkbart, og borgerne vil få lettere adgang til hospitaler, indkøbscentre og arbejdspladser i regionen. Det vil endvidere få en positiv betydning for den kommunale økonomi.

Letbanens linjeføring og økonomi
Region Hovedstaden, 10 kommuner, heriblandt Brøndby Kommune, og Transportministeriet blev i 2011 enige om at arbejde for en letbane langs Ring 3. Letbanen vil køre fra Lundtofte i nord til Brøndby og Ishøj i Syd. Letbanens etape 1 er planlagt til at åbne i 2019/2020. Foreløbige beregninger viser at letbanen vil kunne tiltrække 65.000 passager i døgnet.
I Brøndby Kommune vil letbanen køre med 5 minutters drift i dagtimerne på hverdage og om lørdagen, mens den om aftenen og om søndagen vil køre med 10 minutters drift.
Letbanen skal køre langs Søndre Ringvej og på Park Allé. Vi får 3 letbanestop ved henholdsvis Søndre Ringvej/Park Allé, Park Allé/Østbrovej og Søndre Ringvej/Vallensbækvej. Derudover vil der komme et stop ved Glostrup Station, som vore borgere også vil kunne drage fordel af.
I 2012 fastlægges den overordnede linjeføring og placering af letbanestationer. Endvidere gennemføres i 2012 en række tekniske undersøgelser af arealbehov, støj mv. og undersøgelser af anlægs- og driftsøkonomien.
Der er tale om et anlægsprojekt til 3,75 mia. kr., som skal fordeles mellem stat, region og kommuner.
Muligheden for en etape 2 fra Østbrovej/Park Alle til Brøndby Strand og Hvidovre undersøges i øjeblikket.

Høring
Inden udgangen af 2013 vil de berørte kommuner og regionen skulle træffe endelig beslutning om at etablere letbanen.
Såfremt der bliver opbakning til at fortsætte projektet, vil der herefter blive gennemført en offentlig høring, hvor alle borgere og virksomhed får lejlighed til at komme med indsigelser mod og bemærkninger til letbaneprojektet.

Hvad betyder letbanen for dig?
Under et anlægsarbejde vil der uundgåeligt være gener for borgere og erhvervsliv, eksempelvis i form af støj, støv og trafikomlægninger. Men når letbanen er en realitet, vil den medføre grundværdistigninger for ejendomme som ligger i nærheden af banen. I de erhvervsområder som letbanen kører forbi, ikke mindst omkring letbanestationerne, vil der samtidig være mulighed for en mere intensiv udnyttelse af grundene.
Foreløbige undersøgelser fra Metroselskabet viser, at pladsforholdene på enkelte steder af strækningen i Brøndby er så trange, at der kan blive tale om ekspropriation af forhaver og parkeringspladser. I den forbindelse vil kommunen arbejde for at indgrebene bliver så skånsomme som muligt, og at der f.eks. sikres alternative parkeringsmuligheder.

Informationsmøder om letbanen
Selvom der endnu ikke er taget endelig stilling til letbaneprojektet ønsker Brøndby Kommune at afholde to informationsmøder om letbanen.
Møderne er særligt målrettet de borgere og virksomheder langs Søndre Ringvej og Park Allé, som forventes at blive direkte berørt af letbanen. Udover at fortælle mere om projektets detaljer vil vi gerne høre borgernes og virksomhedernes mening om projektet.

Mødet for borgere og virksomheder på Søndre Ringvej afholdes tirsdag den 26. juni 2012, kl. 17 til 19 på Rådhuset, Park Allé 160.
Mødet for borgere og virksomheder på Park Allé afholdes onsdag den 27. juni 2012, kl. 17 til 19 i Kirkebjerg selskabslokaler, Park Allé 282.

Af hensyn til mødeorganiseringen vil tilmelding til møderne være nødvendigt. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til teknik@brondby.dk eller ringe på telefon nr. 4328 2828.
Tilmeldingsfristen er den 22. juni 2012.